Isten hozott a fedélzeten!


Nagyon örülök, hogy idetaláltál. Szeretettel ajánlom ezt az oldalt:
olvass, írd meg a véleményedet, mazsolázz kedvedre az itt olvasható tartalmakból.

Ha személyes kérdésed van, akkor küldj egy e-mail-t:
címemet az oldalsávban megtalálod.

Hasznos időtöltést és Isten áldását Neked:

Eszti :)

________________________________________________________2010. október 2., szombat

Dicső angyalok, sötét angyalok 4.
Még mindig van mit mondani, mert nem könnyed ez a téma, és elég tág is. Elifáznál fejeztem be az előző angyalos posztot, s most továbbviszem a dolgot, még inkább belecsapva a sűrűjébe...

Figyelmeztetés: Vigyázat, szókimondó szöveg! Nem szeretnék senkit sem szándékosan megbántani, de teljes szívvel hiszem, hogy mindaz, amit leírtam, igaz. Kérlek, hogy ennek tudatában olvass tovább.

Isten, Jézus és angyalaik nem jelenítik meg magukat okkult szertartásokon. Nem lehet közelebb kerülni az Istenhez sem meditáció, sem jóga, sem ezekhez hasonló tudatmódosító technikákkal, sem kábítószer, vagy más szerek használatával.

Aki ezek közül bármelyiket igénybe veszi, az az ördöggel vagy hitető szellemmel találkozik- efelől semmi kétség, ha Isten Igéjének a fényében látjuk a dolgot. Sok dolgot megtudunk az Igéből:

Istent meg tudja találni az, aki hiszi, hogy Ő van!
Isten mindenkinek ad bölcsességet, aki hittel kéri tőle.
Ő közel van a megtört szívűekhez.
Jézus Krisztus az ajtó, amin keresztül Istennel kapcsolatba lehet kerülni.
Jézus mondja: senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

Nincsen másmilyen szellemi csatorna, más mód, más elérési útvonal, amely Istenhez közelebb visz, csak Jézus Krisztus. Egyedül Ő a bölcsesség forrása szellemi dolgokban, és földi dolgokban is. Ő minden egyes ember számára elérhető, aki őszinte szívvel keresi az igazságot. A kérdés csak az, hogy tényleg az Igazság-e, amit keresünk, vagy megelégszünk valami mással...


És mi lenne akkor, ha egyszer csak megtalálnád Őt? Ha szembejönne veled és beleszólna az életed gyakorlataiba. Hajlandó lennél ott és akkor Őhozzá igazítani az életedet? Vagy az túl kényelmetlen lenne?

Lehet, hogy inkább a saját fejünk után szeretnénk menni, és a magunk-alkotta világban jól érezni magunkat. Ha így van, akkor talán nem is igazán fontos számunkra, hogy mi az igazság, csak az, hogy jól érezzük magunkat, amíg itt vagyunk.

Jézus ma is szól hozzád, és nem jó, ha úgy mész el mellette, mint egy idegen...

Az Ige fényében az is teljesen világos, így ki kell mondani, hogy Isten nem ad gyógyító hatalmat olyanoknak, akik nem Jézus Krisztus követői. Minden gyógyító hatalom, ami nem Istentől van, az ördögtől van- nincsen köztes út. Ez azonban azt is jelenti, hogy az ördögnek is van természetfeletti ereje, aminek hatására ugyanolyan valóságos gyógyulás következhet be, mint az Isten erejével történő gyógyulás esetében. Illetve majdnem teljesen ugyanolyan.


Ha nem Isten a gyógyító forrás, akkor az ember életének valamilyen másik területén meg fog mutatkozni az ördögi romboló hatás. Az ördög sohasem 'segít' önzetlen szeretete megnyilvánulásaként: bár így tünteti fel magát, de ő nem az emberek barátja, hanem gyűlöli az embereket, és embergyilkos. Nem az emberek boldogulását munkálja, hanem keresi kit nyelhet el. Kizárólag félrevezetés szándékával állítja helyre valakinek az egészségét: hogy ezzel a természetfeletti megtapasztalással hitelesítse a saját erejét. Így a személy szellemileg nyitottá válik további praktikákra, eljárásokra, szellemi találkozásokra, amelyek megakadályozzák, hogy Isten hívó hangját meghallja ill., hogy az igazságra rányíljon a szeme.

Sohasem az dönti el, hogy kitől jön egy kinyilatkoztatás, hogy pozitív érzületre apellál-e. Nem számít, hogy jól érzem-e magam annak a lénynek a jelenlétében vagy félek-e. Nem számít, hogy mennyire mondja ugyanazt, mint amit én gondolok, sem az, hogy a mondanivalója mennyire egyezik a világnézetemmel. Az számít, hogy az Igét megvizsgálva ellentétes-e valamely kijelentéssel ez az új kijelentés vagy sem, illetve hogy megpróbál-e hozzáadni az isteni kijelentéshez vagy sem. Szellemi kérdésekben is a Biblia a fogódzó.

Médiumi felhatalmazás, vagyis élők és halottak közötti közvetítő szerep sem lehet Istentől, mert Isten az övéinek nyíltan megtiltotta halottaktól való tudakozódást, és a jövendőmondást a varázslással együtt.

Érdekes, hogy az ószövetségi történetekben, amikor valakinek megjelent Isten angyala, az a személy, aki ezt átélte, az esetek nagyobb részében nem tudta elsőre megítélni, hogy pontosan jót vagy gonoszat látott-e pl. Jób barátja, Elifáz sem. Gyakori, hogy az ember nagyon megretten egy Istentől jött angyal megjelenésekor. A félelem alapján tehát nem lehet megítélni, hogy kivel állunk szemben.

Van még egy fontos dolog, ez sokakat érint. Merthogy az is előfordul, hogy egy hitető szellem fénylénynek, képzeletbeli barátnak, szellemi vezetőnek, gyógyító energiának, vagy jó angyalnak mutatkozik be, pedig az üzenete, és a körülmények nyilvánvalóvá teszik, hogy nem Isten küldte, hanem sátán fennhatósága alatt áll.


Nagyon tisztán kell látnunk ezt, és józanul megítélni a dolgokat, amikor gyerekeink természetfeletti megtapasztalásaikról rajzolnak, mesélnek nekünk. Sokan örömmel veszik és bátorítják is a képzeletbeli barátokkal, fénylényekkel, angyalokkal való találkozásaikat. Azt gondolják, hogy a gyerekek szellemi nyitottsága annak a bizonyítéka, hogy ők tisztább csatornák szellemileg, mint a felnőttek.

De nem erről van szó, hanem arról, hogy a sátán korra való tekintet nélkül mindenkire ki akarja vetni a hálóját. A gyerekek nem tisztább csatornák, mint a felnőttek, nem is fogékonyabbak, hanem könnyű prédák, mert az igazság igéjében járatlanok és gyanútlanok. A kezdeti 'angyali érintések' nyitottá teszik őket a későbbi szellemi megtévesztésekre. Ezért nagyon fontos, hogy lássuk a saját szellemi védő szerepünket ebben a helyzetben.

Gyerekeink szellemi védelmét is ránk bízta az Úr, nem csak a testüket. És Ő számon fogja kérni rajtunk mind azt, amit engedélyünk alatt néztek, hallottak, tapasztaltak.


Tündérek, boszorkák és varázslók káprázatos világával kapcsolatos mesék, okkult terheltségű filmek, hamis szellemiséget hordozó könyvek, előző életekkel, testen kívüli élményekkel kapcsolatos elbeszélések, gyerekjóga, angyali jelenésekről és földönkívüliekről szóló történetek, asztaltáncoltatás, szellemidézés, boszorkányság, horoszkóp, jóslás és hasonlók... ezek mind terhelik a gyerekeinket szellemileg, mert nyitottá teszik őket afelé a világ felé, amire Isten a keresztényeknek azt mondta, TILOS.

Mi vagyunk gyerekeink szellemi szűrői, és súlyos hibát követünk el, ha teljes szabadságot biztosítunk nekik a szellemvilág kóstolgatásában, vagy akár ha erre biztatjuk őket, kívánatossá tévén számukra ezeket a hamis utakat. Mindezek ártatlan, és veszélytelen dolognak tűnnek a szemünkben, de csak azért, mert figyelmen kívül hagyjuk sátán velünk kapcsolatos szándékait.

Kedves emberek: vegyük már észre, hogy sátán intelligens! Ő nem egy lelassult, logikátlan lény, aki ne tudna megtéveszteni minket! Sokkal nagyobb hatalommal és tudással rendelkezik, mint mi, emberek, és akkor éri el a legkönnyebben romboló céljait velünk, amikor alábecsüljük őt: amikor tudatlanok és gyanútlanok vagyunk a szándékait illetően.


A saját érzéseink egyáltalán nem alkalmasak arra, hogy kizárólag azok alapján ítéljük meg a helyzetünket- nem egy jelentéktelen valakivel, hanem magával az ördöggel állunk szemben! Egy ilyen angyali lény, bármilyen kellemes formában van is, félrevezethet, s az ördög gonosz angyalaival meg is fogja tenni, ha lehetőséget adunk neki erre. A saját érzéseinknél szilárdabb fogódzókra van szükségünk.

Legyünk józanok, és engedjük, hogy a magunk-alkotta gondolatok helyett a Biblia igazságai szabjanak irányt a természetfeletti dolgokhoz való hozzáállásunkban.

6 megjegyzés:

 1. Koszonom hogy mindezt ujbol eszunkbe jutattad!

  VálaszTörlés
 2. Ó, Iri, bár tudnánk ezeknek az ismereteknek a fényében eléggé komolyan venni a szellemi életünket ahhoz, hogy minden buzgalmunkkal az Úr kedvét keresnénk... Így folyamatosan vezethetne bennünket és megtapasztalhatnánk, ahogy leleplezi életünkben az ördög mesterkedéseit.

  VálaszTörlés
 3. "Az számít, hogy az Igét megvizsgálva ellentétes-e valamely kijelentéssel ez az új kijelentés vagy sem, illetve hogy megpróbál-e hozzáadni az isteni kijelentéshez vagy sem. Szellemi kérdésekben is a Biblia a fogódzó."

  Mert Isten szava eleven és hatékony, áthatóbb minden kétélű kardnál, behatol az értelemnek és a léleknek, az ízeknek és velőknek elágazásaihoz, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Ámen
  (Zsid 4,12)

  Ó bárcsak megértenék az emberek, hogy mennyire szükségünk van a naponkénti Biblia olvasására! Micsoda védelem!
  Áldott megtapasztalást kívánok!

  Kedves Eszti! Nagyon szépen csillog a "metszőolló" a kezedben! :-)
  Békesség ölelje át a szívedet!

  VálaszTörlés
 4. Köszönök szépen minden mondatot, Sári mama! ISTENÉ A DICSŐSÉG minden áldásért: azért is, amikor engem használ, azért is, amikor mást! Téged most használt, és ezért Neki is hálás vagyok.:) Áldjon és vezessen Téged is az Úr.

  VálaszTörlés
 5. Lemaradt az előző hozzászólásomból, hogy van még egy Ige, szinte naponta kopogtat az ajtónkon, ime:

  "Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg, mindenféle rossztól óvakodjatok! "1Tessz 5,21

  VálaszTörlés
 6. Ez IGAZ.:) Köszönöm, hogy leírtad.

  VálaszTörlés