Isten hozott a fedélzeten!


Nagyon örülök, hogy idetaláltál. Szeretettel ajánlom ezt az oldalt:
olvass, írd meg a véleményedet, mazsolázz kedvedre az itt olvasható tartalmakból.

Ha személyes kérdésed van, akkor küldj egy e-mail-t:
címemet az oldalsávban megtalálod.

Hasznos időtöltést és Isten áldását Neked:

Eszti :)

________________________________________________________2010. június 20., vasárnap

Nélküled?...
Meglátogatsz időről időre. Amikor úgy tűnik, eltűnnek a kapaszkodók az életemben, akkor jössz. Mintha megéreznéd, hogy reménytelen és összezavarodott vagyok a világ dolgaitól. Hadd mondjam most el, hogy mennyire szeretlek. A szereteted olyan hatalmas: olyan csendesen és békességgel közelítesz, hogy lehetetlen visszautasítsalak, mert Rád van szükségem. Amikor nem jössz, kétségbeesek, mert szükségem van Rád. Ne hagyj el sosem, mert mindig érezni akarom ezt a kiszolgáltatottságot, amit a Neked való engedelmesség jelent. JÓ a közeledben lenni, és egyre jobb, ahogyan elmerülök benne.


Köszönöm Uram, hogy jöhetek Hozzád szavak nélkül, jöhetek magyarázkodás nélkül, a helyzet felvázolása, bűnbakkeresés nélkül. Mert Te érted, Te mindent tudsz anélkül is. És Te nem utálsz meg az ezredszer elkövetett vétekért, és nem gyűlölsz meg azért, mert már megint azt mondtam, hogy Hozzád szeretnék hasonlítani, de a mindennapjaim meg vannak telve azzal, ami Tőled messze visz- olyan bűnös érzésekkel, gondolatokkal és hozzáállásokkal, amiket féltve őrzök és védek, mintha az lennék ÉN. Féltem a bűneimet a Te szemed elől, pedig ha megszabadulnék, ha átengednék MINDENT Neked, akkor nem veszteném el a személyiségemet, hanem éppen az lehetnék, akivé Te terveztél.

Olyan sok elszántság van bennem, de ha a vágyaim a Tiédet tükrözik, akkor a mindennapok miért állnak ennyire távol Tőled és a Te szentségedtől? Miért restülök meg a közeledésben, és a Veled való beszélgetésben? És miért nincs Benned semmi ítélkezés, hogyan tudsz mindenestül elfogadni, amikor én tele vagyok előítélettel és önteltséggel?? Máskor meg nem látom magam értékesnek és alulértékelem mindazt, ami Tőled jön. És azt mondom, nem jól vannak a dolgok úgy, ahogyan Tőled kaptam, mert nehéz, vagy mert reménytelen és megváltoztathatatlan a bennem és a körülöttem lévő helyzet. De Te mégis változtatsz.


Engem változtatsz meg és mindent- Te értem megteszed, és csodálatosan formálsz. Nem értem, nem látom át a Te tetteid mélységét, és nem tudom befogadni azt a bölcsességet és szeretetet, ami irányít Téged, amikor lehajolsz Hozzám, és mint egy Mérnök, a helyére illeszted életem szerte heverő építőkockáit. És már LÁTOK és már HISZEK és már képes vagyok ELHAGYNI a bűnt és magamhoz ÖLELNI mindazt, ami Tőled érkezik. Ezt csak TE tudod megtenni Uram, és ez olyan nagyon jó!

Vissza akarok térni oda, ahonnan kiestem: a Te fülembe lehelő közelségedbe, ami betölt és szinte megrészegít, ami megfordít és átalakít, ami nagyon nagyon békés és jó. Teljes elfogadás, teljes béke, teljes áldás, teljes szeretet: I_S_T_E_N. Nagyon szeretlek Uram, a Tiéd vagyok: eméssz el, használj engem, szólj, tisztíts és maradj az enyém MINDÖRÖKRE.

2010. június 15., kedd

Végre elérhető!
Az otthonoktató konferencia hang-, és videóanyaga túljutott a megszerkesztés procedúráján: nagyon jó kis anyag lett, és mától hozzá lehet jutni! Ha érdekel 5 órányi felvétel otthonoktatás, keresztyén gyereknevelés, illetve tanulás/tanítás témakörében, úgy bővebb információt e-mailben kérhetsz.

E-mail cím: otthonoktato.konfi (kukac) gmail (pont) com

(Ha részt vettél a konfin, illetve ha otthonoktató vagy ÉS levelezésben voltunk a konfival kapcsolatban, akkor neked már küldtünk értesítést. Amennyiben nem kaptad meg, írj emailt a fenti címre.)


Figyelem!
Ez a lehetőség csak július 6-ig elérhető!2010. június 11., péntek

Evolúció, a tudomány mai állása szerint...
Te tudományos alapon miben hiszel? Mi, keresztyének sokszor megkapjuk azt a vádat, hogy tudománytalan dologban hiszünk, amikor megfogalmazzuk azt a meggyőződésünket, hogy az univerzumot Isten teremtette. Pedig úgy tűnik, hogy lassan átfordul a helyzet, és aki a tudományos felfedezésekkel együtt akar haladni, annak kell újragondolnia az evolúcióval kapcsolatos meggyőződését.

Tudományos vizsgálódások miatt egyre inkább úgy tűnik, hogy a világ nem valami által létrejött, hanem Valaki által létrehozott. És benne mi is. És ha komolyan utánagondolunk, ez sok mindent megváltoztat.

Ha azt mondod, hogy te a tudományra építed a világnézetedet, akkor azt is észbe kell venned, hogy annak mai állása szerint nem biztos, hogy a darwini evolúcióelmélet fenntartható. Ez egy új és érdekes helyzet. Engem felvillanyoz. A közel 70perces videó nagyon érthetően mondja el, hogy miről is van szó.

( Érdemes hagyni, hogy betöltődjön. Ehhez az elindító gombra kattintás után a pillanatgombra kattints. A géped gyorsaságától függően 10-15 másodpercet kell várakozni. Így nem akad majd folyton le.)2010. június 4., péntek

Dicső angyalok, sötét angyalok 2.
Kikkel találkoznak azok, akik láttak vagy rendszeresen látnak alaktalan sötét vagy fényszerű lényeket? Itt nincsen szó arról, hogy ezek angyali jelenések lennének. Illetve igen, de nem úgy, ahogyan sejtjük.

Jó pár bejegyzéssel ezelőtt leírtam a gondolataimat Isten engedelmes angyalaival kapcsolatban. Sajnos nem csak ilyenek léteznek, hanem vannak egykor engedetlenné vált, Isten akaratával szembemenő lázadó angyalok is. Róluk szeretnék ma írni kicsit, erről a 'másik' oldalról, a szellemi világ sötét oldaláról. Ez talán magyarázatot fog adni az előbb felvetett kérdésre.

A Biblia szerint vannak angyalok és vannak démonok. A démonok más néven gonosz angyalok. Az ő céljuk a megtévesztés, hiszen uruk sátán, akit Jézus az Igében Hazugság Atyjának is nevez, mivel nincsen benne igazság. Jézus így mondja ezt, azoknak a zsidóknak, akik nem hittek benne:

Ti az ördög atyától valók vagytok,
és a ti atyátok kívánságait
akarjátok teljesíteni.
Az emberölő volt kezdettől fogva,
és nem állott meg az igazságban,
mert nincsen őbenne igazság.
Mikor hazugságot szól,
a sajátjából szól;
mert hazug és hazugság atyja.

(János evangéliuma 8:44)


Amikor valakinek megjelenik egy lény, akkor a kérdés mindig az, hogy ki küldte őt és milyen céllal jön. Az Igében csak párszor találkozunk azzal, hogy gonosz angyalok valakinek szemtől szemben megjelennek. Ezek közül az egyik 'eset' Jób könyvében olvasható. (Erre még egy másik alkalommal bővebben kitérek.)

Jób barátja annak ellenére, hogy istenfélő volt, mégis egy hitető szellemre, gonosz lényre hallgatott. Ez a lény őt téves következtetésre vezette: féligazságot mondott neki, ami félig hazugság volt, s ez is hozzájárult ahhoz, hogy ez a barát olyan helytelenül ítélje meg Jób helyzetét, amivel sok kárt okozott neki, s amiért ez a barát Isten fenyítését is magára vonta.

Ebből az lehet a tanulság, hogy a hívők is megkörnyékezhetőek a sátán félrevezető jeleivel, tehát szükséges szilárdan és józanul állunk az Ige talaján, amikor a démonok kérdéséről van szó.

Amikor Ádám és Éva találkozott a kígyóval Éden kertjében, akkor is ugyanezt a féligazságos módszert használta sátán, hogy az embert becsapja. Ami 90% igazság, és mindössze 10% hazugság, abban nyilván nehezebb tetten érni a 10%-ot és könnyebb kihangsúlyozni a 90%-ot. Igaz tehát a mondás, hogy az ördög a részletekben rejtőzik... illetve a részletekben is ferdít. Sajnos ezt a tényt gyakran naivan figyelmen kívül hagyjuk, amikor a saját életünkben kellene tetten érni az ördög hazugságait, mert elfelejtjük, hogy kivel is állunk szemben, ki a mi Ellenségünk.


Sátán intelligens lény, valamikor Isten főangyala volt. Ma a gonosz angyalok fejedelme: a fő-lázító, a levettetett fényes hajnalcsillag, s az Ige azt is írja róla, hogy a testvérek vádlója. Emberi oldalról ugyanúgy nagy hiba alábecsülni az ő erejét és intelligenciáját, mint túlbecsülni azt. Veszélyes megközelítés, ha azt gondoljuk, hogy keresztyénként az ördög már nem árthat nekünk! Ő az Ige alapján sokkal hatalmasabb lény, mint az ember és valószínűleg okosabb is, mint mi.

Ez a lény pedig minden erőfeszítésével azon van, hogy Isten terveit tönkretegye. Munkálkodása minden egyes ember ellen irányul, és mind testi, mind lelki romlásba akarja őket taszítani. Ez alól a keresztyén család sem kivétel, sőt az az igazán nagy győzelem számára, amikor munkája nyomán Isten egyik gyermeke vérzik el a szellemi csatározásokban. Hiszen ezzel elerőtlenítheti a többi hívőt is, a világot pedig megbotránkoztatja, ami miatt nehezebben tudnak rátalálni az igazságra és megtérni. Sajnos nem minden keresztyén látja ennek a jelentőségét.

Sátánnak tehát a pusztulás a közege és a romlás: az előbbi ige említi is róla, hogy emberölő. A sugallatai, amikkel az embert bűnökre ráveszi hazugságokon alapulnak. A hazugság és a megtévesztés fegyvertárának igen fontos eszköze, és ezért nagyon észnél kell lennünk, amikor egy félálomban vagy magányunkban felbukkanó szokatlan jelenésről vagy lényről próbáljuk eldönteni, hogy Isten küldte-e vagy sem. Nem minden az, aminek elsőre látszik, és a megtévesztés mindig alkalmas arra, hogy rávegyen: Isten igazsága helyett valami más kijelentésre hallgassunk. Ami pedig nem igazság, az az igazság Forrásától távolít el: magától Istentől.

Ennek ellenére az a hozzáállás sem helyénvaló, ha kórosan félünk és túlmisztifikáljuk az ördög ténykedését, erejét, hiszen ő a keresztények számára már legyőzött ellenség. Sajnos a filmek és a könyvek gyakran szeretik kiegyensúlyozottnak bemutatni az erőviszonyokat, vagy még inkább, a sötétség hatalmát kihangsúlyozni, amikor a jó és a gonosz harcát megjelenítik valamilyen történetben, hiszen így izgalmasabb és fogyaszthatóbb a nagyközönség számára.

Ez azonban egyáltalán nem biblikus megközelítés, mert az Igéből tisztán látszik, hogy soha nem volt egyenlő erők közötti a küzdelem: Isten, aki a Teremtő, öröktől fogva végtelenül hatalmasabb volt, mint sátán, aki egy angyal, egy teremtmény. Az igaz, hogy amikor Jézus a Földre jött, és emberré lett, akkor ott a harc tényleg nagyon komoly, kimenetele pedig kétesélyes volt, de végül Jézus győzelmet aratott a sátán seregei felett, és ezt nagyon szemléletesen leírja az Ige.

És titeket, kik holtak valátok
a bűnökben
és a ti testeteknek
körülmetéletlenségében,
megelevenített együtt Ővele,
megbocsátván minden bűnötöket,
Az által, hogy eltörölte
a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást,
amely ellenünkre volt nekünk,
és azt eltette az útból,
odaszegezvén a keresztfára;
Lefegyverezvén a fejedelemségeket
és a hatalmasságokat,
őket bátran mutogatta,
diadalt vévén rajtok abban.
(Kolossé 2:13-15)

Maga a háború kimenetele tehát eldőlt már, mert Jézus Krisztus nemcsak megnyerte nekünk, helyettünk a sátán elleni küzdelmet, hanem végső megsemmisítő győzelmet aratott fölötte, ami örökre megváltoztatta a szellemi hatalmi viszonyokat az emberiség felett. Ez alatt azt értem, hogy Jézus győzelme óta az emberiség minden egyes tagja számára potenciális lehetőség nyílik az ördög uralmából való szabadulásra, ami alatt mindenki születésétől fogva vesztegel. A bűnei miatt, amik rabbá teszik az embert, és Isten elleni lázadásban tartják az Ellenség oldalán.

Ezzel szemben viszont keresztyénként van egy nagyon erős reménységünk, s e győzelem miatt mi is napról napra bízhatunk Isten megtartó erejében. Ő valóban meg tud őrizni, s a Szentlélek le tudja leplezni a csúsztatásokat azok előtt, akik az Úrban bíznak és nem emberek bölcsességére próbálnak támaszkodni ezekben a szellemi kérdésekben. Sajnos mindezt nem lehet elmondani az emberiség maradék részéről, s ez kell, hogy megindítsa a szívünket azok iránt, akik nem fiai Istennek.

És néktek kenetetek van a Szenttől,
és mindent tudtok.
Nem azért írtam néktek,
mivel nem ismeritek az igazságot,
hanem mivel ismeritek azt,

és mivel semmi sincsen az igazságból,
ami hazugság.
(János 1.levele 2:20-21)

Józanok legyetek, vigyázzatok;
mert a ti ellenségetek, az ördög,
mint ordító oroszlán szerte jár,
keresvén, kit elnyeljen:

Akinek álljatok ellen,
erősek lévén hitben,
tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon
ugyanazok a szenvedések telnek be.
(Péter 1.levele 5:8-9)

A helyes hozzáállást az Igéből több helyen is láthatjuk. De vajon hogyan viszonyult Jézus ehhez a kérdéshez, amikor itt a Földön járt? Jézus számolt az ördöggel: tudta, hogy nem egy jelentéktelen valakivel van dolga. Tudta, hogy az ő pusztító munkája fű alatt, leplezetten ugyanúgy működik, mint nyíltan, az embereken keresztül. Tudta, hogy nem csak Őt elhitetni és félrevezetni jött, hogy ezzel rávegye a bűnre, hanem embereket felhasználva csüggedtté és békétlenné akarja tenni, hogy Isten közelségétől, erejének forrásától elszakítsa Őt. A mi életünkben is éppen így végzi romboló munkáját.

De Jézus ismerte az ördög szándékát és nem érte váratlanul a vele való találkozás: számított arra, hogy mindezt meg fogja tapasztalni.
Tudta, hogy előbb-utóbb keresztezik egymást az útjaik, és imádkozva készült erre. S mivel sokat imádkozott, a Szentlélek tudta vezetni és késszé tudta Őt tenni mind a rejtett, mind a nyílt szellemi konfrontációra.


Mert nem vér és test ellen
van nékünk tusakodásunk,
hanem a fejedelemségek ellen,
a hatalmasságok ellen,
ez élet sötétségének világbírói ellen,
a gonoszság lelkei ellen,
melyek a magasságban vannak.
Annakokáért vegyétek föl
az Istennek minden fegyverét,
hogy ellentállhassatok ama gonosz napon,
és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
(Efézus 6:12-13)

Te vajon mennyire vagy tudatában e szellemi dimenzió létezésének, és az ördög ilyenféle munkáinak a saját életedben? Milyen gyakran imádkozol? A Szentlélek napi vezetése alatt álló felkészült személy vagy? Vagy inkább titkos bűnökkel terhelt, a mindennapi élettől lenyomott 'lehorgasztott fejű',vergődő keresztyén?

Jézus felkészült volt. És te is lehetsz felkészült. Ha tudod, hogy ki az ellenséged, mi az ő célja és miféle harcmodorban harcol, akkor fel tudod magadat vértezni vele szemben. Az Igében mindezek a dolgok le vannak írva, csak el kell kezdeni tanulmányozni az ide vonatkozó részeket. És ami még Jézus komoly ütőkártyája volt sátánnal szemben: az az Istennel való mély kapcsolat.

Te vajon hogyan állsz ezzel ma? Kerülgeted Őt, vagy a legbensőségesebb Barátod, Mentorod, Vezetőd és mindenekelőtt Urad Ő?

(Az oroszlános képet tőle hoztam.)