Isten hozott a fedélzeten!


Nagyon örülök, hogy idetaláltál. Szeretettel ajánlom ezt az oldalt:
olvass, írd meg a véleményedet, mazsolázz kedvedre az itt olvasható tartalmakból.

Ha személyes kérdésed van, akkor küldj egy e-mail-t:
címemet az oldalsávban megtalálod.

Hasznos időtöltést és Isten áldását Neked:

Eszti :)

________________________________________________________2011. január 13., csütörtök

Testi keresztény vagy lelki ember?
Elhoztam, mert mély és mert magamnak is szükségem van erre. Elhoztam ezt a posztot, nem hogy más tollával ékeskedjek, hanem hogy áldás legyen- erősen meg vagyok győződve, hogy az lesz. És elhoztam azért is, mert legelemibb belső vágyam, lelki emberré lenni a szó valóságos értelmében. Azért írtam, hogy valóságos értelmében, mert rendszerint nem értjük, nem jól definiáljuk és folyamatosan korrumpáljuk ennek a kifejezésnek a jelentését: 'lelki ember'.

Azért tesszük ezt, hogy beleférjünk a kategóriába. Mert önmagunk és mások előtt abban a fényben vágyunk tetszelegni, hogy már elértük, már mi is olyanok vagyunk- pedig nem. És nem azért nem, mert lehetetlen eljutni oda, hanem mert a prioritásainkkal folyton gond van. Az életünkkel folyton gond van. Szeretjük az Urat... csak...

Pedig a 'csak'-nak nincs keresnivalója az életünkben. Igazán semmi.


¤¤¤

A lelki ember fogalma a különböző keresztyén közösségekben eltérő lehet. Egyes körökben az a személy számít leginkább lelkinek, aki a legtöbb vallásos kifejezéssel szövi tele a beszédét. Más gyülekezetekben a mindig elsőnek, leghosszabban és leghangosabban imádkozót tartják a leglelkibb tagnak a közösségben. Nos, a lelkes bizonyságtétel, a gyakori és hangos imádság teljesen össze egyeztethető a lelki ember fogalmával, mégis, fontos megértenünk, hogy ezek a megnyilvánulások önmagukban nem képezik, és nem bizonyítják a lelkiség jelenlétét egy ember életében.

Az igazi lelki emberben domináns vágyak nyilvánulnak meg. Ezek a vágyak mindig és mélyen jelen vannak a szívben és elegendően erőteljesek az élet motiválására és irányítására. Szeretném ezeket a belső vágyakat felsorolni, egy pillanatig sem próbálva fontossági sorrend felállításán fáradozni.

1. Vágyakozás szentség után inkább, mint boldogság után. A szentség magas fokán tetszelgő keresztyének boldogság utáni epekedése elegendő bizonyíték arra nézve, hogy a szentség nincs jelen az életükben. A lelki ember tudja, hogy Isten bőséges örömöt ad, ha előbb képessé tehetett azt úgy fogadni, hogy az áldásból származó öröm sérülést ne okozzon a lelkünkben. Ezért a lelki ember nem követeli ki magának a boldogságot, főleg nem egyszerre. John Wesley mondta egy metodista közösség tagjairól: Kétlem, hogy tökéletesekké váltak a szeretetben, mert a vallás nyújtotta örömök miatt járnak közösségbe, ahelyett, hogy azt kutatnák, miként lehetnének szentebbek.

2. Egy ember akkor tekinthető lelkinek, amikor minden tudatos törekvése arra irányul, hogy az élete Isten dicsőségét gyarapítsa, még akkor is, ha ezáltal ő maga átmenetileg gyalázatot vagy veszteséget szenved. Az ilyen ember imádsága így hangzik: Szenteltessék meg a te neved! És csendesen hozzá teszi: Bármibe is kerüljön nekem, Uram. Isten tiszteletét, egyfajta lelki reflexként éli meg az ilyen ember. Az Isten dicsőségét érintő minden döntés számára már eldőlt, mielőtt felmerült. Nem szükséges megtárgyalnia a kérdést a saját szívével. Nincs mit megtárgyalni. Számára Isten dicsősége szükséglet. Kapkod utána, mint a fuldokló a levegő után.


3. A lelki ember hordozni akarja a keresztjét. Sok keresztyén sóhajtozva fogadja az életében jelentkező nehézségeket és megpróbáltatásokat, és keresztnek nevezi azokat, elfeledve azt, hogy a bajok, a nehézségek nem válogatnak bűnös és szent között. A kereszt az a többlet nyomorúság, amely a Krisztus iránti engedelmesség eredményeként köszönt be az életünkbe. A keresztet senki nem erőlteti ránk. Önkéntesen vesszük fel, a következmények teljes tudatában. Mi választjuk a Krisztus iránti engedelmességet. Ezt vállalva hordozzuk a keresztet.

Keresztet hordozni azt jelenti, Krisztus személyéhez tartozni, Krisztus uralmát elismerni, Krisztus parancsaink engedelmeskedni. Az a személy, aki ennyire odaadó, hű és engedelmes, lelki ember.

4. Egy keresztyén akkor lelki ember, ha Isten szemszögéből lát mindent. Isten mérlegén mérni mindent, és ugyanazt az értéket tulajdonítani mindennek, mint Isten... ez minden bizonnyal a lélekkel telt élet ismertetőjegye. Isten egyidejűleg lát és átlát. Tekintete nem nyugszik meg a felszínen, hanem áttör a felszínen a dolgok valódi, lényegi szintjéig. A testi keresztyén rátekint egy dologra vagy egy szituációra, de mivel képtelen átlátni a felszínen, ezért a látottak emelkedett hangulatba hozzák, vagy pedig elcsüggesztik. A lelki ember képes átlátni dolgokon, és úgy gondolkodni dolgokról, ahogyan Isten. A lelki ember ragaszkodik ahhoz, hogy úgy tekintsen minden dologra, ahogy Isten látja, még akkor is ha, ez megalázóvá válik számára, még akkor is, ha a tudatlanságát fedi fel ezáltal, még akkor is, ha ez valóságos fájdalmat okoz neki.

5. A lelki ember vágya, igaz emberként meghalni inkább, mint gonoszul élni. Isten érett lelkű emberének egy nyilvánvaló ismertetőjegye az élet gondtalansága. A világhoz ragaszkodó, test-tudatú keresztyén dermedt félelemmel a szívében tekint a halálra. Amint elkezd a Lélek által élni, látható módon növekszik a szívében két dolog: a földön hátralevő évek száma iránti közömbössége és a hátralevő élete minősége iránti gondos törődése. Nem óhajtja meghosszabbíttatni az életét, sőt, boldogan bízza Isten bölcs akaratára élete hosszát és végét. Mivel ő Krisztusban van, tudja, hogy megengedheti magának a halált, de azt is tudja, hogy nem engedheti meg magának a romlott életet, és ez a tudat teszi stabillá a gondolkozását és tetteit.

6. A lelki ember ismertetőjegyei közé tartozik, vágyni mások előrehaladását akkor is, ha az a saját rovására történik. Akarja látni, ahogy más keresztyének föléje kerülnek, és boldog amikor mást előléptetnek, őt pedig figyelmen kívül hagyják. Nincs irigység a szívében. Amikor más testvért megtisztelnek, ő elégedett, mert ez Isten akarata, és ez az akarat az ő földi mennyországa. Ha Isten meg van elégedve, ő is ugyanazon okból elégedett, és ha Istennek úgy tetszik, hogy valaki mást emeljen, ő elégedett azzal a helyzettel.


7. A lelki ember szokás szerint az örökkévalóság szemszögéből ítél meg dolgokat és nem a véges idő szemszögéből. Hit által felülemelkedik a föld vonzásán és az idő folyásán, és megtanul úgy gondolkodni és érezni, mint aki már elhagyta ezt a világot és csatlakozott a megszámlálhatatlan angyalok társaságához, és az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben. (Zsidókhoz írt levél 12:23) Az ilyen ember inkább hasznos akar lenni, mint híres, inkább szolgálni akar, mint hogy neki szolgáljanak.

Mindez a Szentlélek működése által történik a lelki emberben. Egy ember sem válhat lelkivé önmagában. Csak a szabadság Lelke tehet valakit lelki emberré.


A lelki ember ismertetőjegyeit ennek a blognak az írója válogatta A. W. Tozer kincseiből.

6 megjegyzés:

 1. Ne rejtsük véka alá a kincseket, milyen jó, hogy megtartotta a Blog Írója! Áldás ez a bejegyzés!

  Hálás vagyok, hogy olvashattam a lelki ember definícióját - "ismertetőjegyeit" hét pontba szedve. (Megj. ugyanannyi, mint ahány lakásról Avilai Nagy Szent Teréz a Belső várkastélyban ír.)

  Éljünk, tehát Istennek tetsző életet a szentek közösségében és azon kívűl is. Megkaptuk hozzá a megígért Szentlelket. Alleluja! Dicsőség az Úrnak!

  Szeretettel továbbviszem a bejegyzésre mutató linket: Sári mama/Saci

  VálaszTörlés
 2. Jó volt olvasni válogatásod! :-)

  Erőre kapott tőle a lelkem, noha éppen a kétségek zátonyai között hajóztam.

  Nagyon sok szeretettel: Judit

  VálaszTörlés
 3. Sári mama, vidd nyugodtan.:) És igazad van: eszerint kell élnünk, napról napra, hívők és nem-hívők között is.

  VálaszTörlés
 4. Kedves Judit, örülök, annak, amit írtál. Dicsőség az Úrnak, hogy Ő tényleg felemel, amikor lesüllyedni látszik az életünk!:)

  VálaszTörlés
 5. Köszönöm ezt az írást, nagyon megérintett. Tovább ajándékoztam....
  Erika

  VálaszTörlés
 6. Örülök, Erika, ha áldás volt. :)

  VálaszTörlés