Isten hozott a fedélzeten!


Nagyon örülök, hogy idetaláltál. Szeretettel ajánlom ezt az oldalt:
olvass, írd meg a véleményedet, mazsolázz kedvedre az itt olvasható tartalmakból.

Ha személyes kérdésed van, akkor küldj egy e-mail-t:
címemet az oldalsávban megtalálod.

Hasznos időtöltést és Isten áldását Neked:

Eszti :)

________________________________________________________2009. október 30., péntek

Cuki töklámpások...Sejtettem, hogy nem olyan ártatlan ez az ünnep, mint amilyennek fel van tüntetve. De azért azt nem gondoltam, hogy a gyökerei ilyen mélyre nyúlnak vissza. Mélyre- úgy értem szellemileg... Szóval el a cuki töklámpásokkal. A halloween-t idéző tökös otthoni dekorációt is újra kellene gondolni...

Habár a hétvégi 'ünnepkörből' számomra nem teljesen tiszta a mindenszentes, halottak napjás rész, a nevükből kiindulva ezek is a halálról szólnak, csakúgy, mint a halloween. Szerintem elhunyt szeretteinkről emlékezni mindennap lehet, hiszen a gondolatunkban úgyis velünk élnek. A tudat, hogy nincsen már az a másik személy, valóságosan része az életünknek, a hiánya pedig ott van bennünk. És ez így van rendjén. De fizikálisan lezárul a kapcsolatfelvétel lehetősége: a halottakat nem lehet visszahozni, nem lehet velük beszélgetni, és bármennyire is szeretnénk, sajnos nem lehet megváltoztatni az állapotukat sem: a menny felé vezető út lezárul a halál pillanatában, amennyiben a földi életben nem született döntés Jézus Krisztussal kapcsolatban. Ezen már semmilyen ima és közbenjárás sem változtat... Szerintem amikor szertartásrendszert építünk egy elhunyt személy köré, az már bizonyos értelemben halottkultusz.

Az alábbi összeállítást egyik ismerősömtől kaptam és jónak találtam, ezért teszem közzé. Én csak annyit fűznék hozzá, hogy kedves mindenki, nem szükséges babonás félelemmel várni a közelgő hétvégét, de ne is essünk abba a hibába, hogy az intést hiábavalónak tartjuk...

H a l l o w e e n

A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni.Sokan kérdezhetik, mit jelentenek az ijesztő ábrázatúra formált és megvilágított tökök, a koponyák, szellemek és boszorkányok, amelyek a halloween (helovin) divattal kapcsolatban lépten-nyomon elénk kerülnek?!

Amerikából került át Európába, de az eredete egészen a keltákig vezethető vissza, akik Észak-Franciaország és a Brit-szigetek területén éltek. Az ő papjaik voltak a druidák. Ezek a természetimádó papok halottkultuszt gyakoroltak, és október utolsó napját a ’halál istenének’ szentelték.

Hitük szerint a kelta év utolsó napján (október 31-én) az istenség megengedte, hogy az elhunytak lelkei visszatérjenek otthonaikba. A boszorkányoktól és a démonoktól való félelmükben nagy tüzeket gyújtottak, és áldozatokat mutattak be, hogy azok jóindulatát megnyerjék. A varázslók a megfélemlített embereket kényszerítették, hogy éjfélkor adjanak nekik feláldozásra egy gyermeket. Az erre kiszemelt család ajtaja elé raktak egy kifúrt és kivilágított tököt. Ha a ház lakói nem teljesítették a kívánságot, gyilkos bosszúra számíthattak. – A gyermekáldozatot óriási szalma- vagy rőzsekötegbe kötözve elevenen égették el. Szokásuk volt a keltáknak az is, hogy állatbőrökkel és állatfejekkel álcázták magukat a szellemek elijesztésére. Ajándékokat készítettek az elhunyt lelkek kiengesztelésére.

Szokásaikat azután is megtartották, hogy a rómaiak meghódították őket.

Az 1. században a rómaiak sok hagyományt hoztak magukkal Angliából. Az elpusztíthatatlannak tűnő pogány szokás átformálása, „keresztyénesítése" érdekében a római katolikus egyház (IV. Gergely pápa) 835-ben november elsejét mindenszentek ünnepének nevezte ki, majd november másodikát a halottak napjává nyilvánította.

(Mindenszentek – angolul all hallows. Az azt megelőző este pedig az 'all hallows evening'. Ez rövidült le az idők során a mostani, közkeletű szóra: halloween.)

A Halloween október 31-én, tehát éppen a római katolikus ünnep, a mindenszentek előtt van, mintegy demonstrálva azt, mily vékony is a választóvonal a pogány hagyományok és az egyházi gyakorlatok között.

Amerikában a Halloweent ír bevándorlók honosították meg 1840 körül. Rémisztő arcokat faragtak tökökből, azokat belülről gyertyával világították ki, ezzel kívánták elriasztani a gonosz szellemeket. A jelmezbe öltözés is a Halloween egyik eleme. Az ünnep klasszikus figurái közé tartoznak a szellemek, boszorkányok, fekete macskák…

A Halloween mára jelentős helyet foglal el az USA reklámiparában, de Európában is egyre népszerűbb.

Az 1845 utáni évek pusztító írországi éhínsége idején a lakosok százezrei települtek át Amerikába, és a szokásaikat is vitték magukkal. Az anyaországon kívül az USA-ban és Franciaországban még ma is megtartják a régi rítusokat, noha azok lelki háttere többnyire már elhomályosult előttük. Gyerekek beöltöznek szellemnek vagy más ijesztő alaknak, töklámpással házról-házra járnak ajándékot kérve.

Napjainkban tanúi vagyunk a régi-új pogányság elterjedésének. A mai boszorkányok és varázslók épp október 31. napját tartják a legfontosabbnak, és ez az ősi kelta ünnep előestéje. Ekkor imádkoznak a halottak kelta istenéhez, az elhunytak szellemeihez, tulajdonképpen szellemidézést folytatnak. Nem gondolhatjuk, hogy ártatlan mókáról van szó. Úgy hírlik, hogy ma is vannak olyan sátánista szekták az USA-ban, amelyek erre az „ünnepre" gyermekeket rabolnak, és azokat ördögi rítusok keretében megölik.

Nem csupán hátborzongató szórakozás ez tehát, hanem az okkultizmus terjesztésének kísérlete, hogy az emberek az egy, igaz Isten helyett, a tiltott démonvilág felé forduljanak hitükkel.

Keresztyén családok nem engedhetik, hogy gyermekeik részt vegyenek ilyen beöltözéseken, felvonulásokon, mert azzal a Sátán kultuszát támogatnák. Az ilyesmivel kacérkodó ember kárt szenved lelkében, meggyengül kapcsolata Istennel, aki egyedül képes arra, hogy megóvjon bennünket minden ártalmas lelki hatástól.

A keresztényeknek mindenképpen tisztában kell lenniük a következő tényekkel: ennek a napnak a szokásai és jelképei a pogányságban és az okkultizmusban gyökereznek. A Halloween lényegében a boszorkányságnak és az okkultizmus más válfajainak egyik legnagyobb ünnepévé vált. A Halloween megünneplésében való részvétel közvetlenül is okkult tevékenységekhez vezethet, avagy ezekre nyitottá teheti az embert. A legkevesebb, amit a Halloweenről elmondhatunk, hogy megünneplése támogatja a pogány praktikákat és filozófiát, az animizmust (szellemhitet), a sámánizmust és a druida tanokat.

A Biblia egyértelműen jelzi, hogy az ilyen praktikák ’az utolsó időkben’ mérhetetlen módon elszaporodnak majd (1Tim 4,1 és Jel 9,21). Ami elsőre oly ártatlannak tűnik, az a valóságban halálosan komoly! Az embert játékos módon csábítják el, hogy egyre nyitottabbá váljon a démoni tanok iránt, és szíve Isten felé egyre inkább megkeményedjen.

Az Ige egyértelműen figyelmeztet, hogy a legkisebb mértékben se keveredjünk bele pogány vagy okkult praktikákba: Ha bemégy arra a földre…, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat… (5Móz 18,9) Az Újszövetségben Pál apostol megdicséri a thesszalonikaiakat, amiért megtérésük után egyértelműen szakítottak a bálványimádással (1Thessz 1,9-10).

Feltámadásával Jézus bizonyságát adta annak, hogy legyőzte az ördögöt és a halált (Zsid 2,14). Isten igéjéből eligazítást lelhetünk az élet nehézségei közepette. Az efézusiak ezért semmisítették meg az összes varázskönyvüket, miután hitre jutottak (ApCsel 19,18-20).

Nekünk, keresztényeknek mindazonáltal nagy a felelősségünk. Az Úr parancsának engedelmeskedve hirdetnünk kell az evangéliumot, az örömhírt. Szükséges tehát, hogy figyelmeztessük embertársainkat - adott esetben még hívő testvéreinket is - az ördög által felállított csapdákra. Le kell, hogy rántsuk a maszkot, a játékos, ártatlannak tűnő, de nagy veszélyt hordozó babonákról, népszokásokról. Az Úr adjon ehhez bölcsességet és erőt mindannyiunknak!

Amúgy október 31. a reformáció ünnepe. (A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét.) A protestáns világ azért ad hálát, mert az Úristen meg akarta tisztítani egyháza népét a sokféle tévelygéstől és babonától, a hamis hit sötétsége helyett világosságot adni a szívekbe. Ahogy Pál apostol megbízatásában olvasható: „… küldtelek, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy a hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek! (az apostolok cselekedeteiről írt könyv 26. részének 18. verse).

Isten megtérésre hív bennünket, és a démoni kötelékekből szabadulást ajándékoz Fia, Jézus Krisztus által. Forduljunk hozzá, az élet Istenéhez!


Ingo Marx írása alapján Bérczes István, ref. lelkész valamint Szivos László evangélikus testvér írása alapján.

Az eredeti cikk itt olvasható.


18 megjegyzés:

 1. Orvendek hogy mindezt megirtad.Akinek van fule hallja....

  VálaszTörlés
 2. Tudtam, hogy nagyon fura ez a hallooween, de a pontos erdetét nem simertem, köszi.

  VálaszTörlés
 3. örülök, ha épületesnek vagy hasznosnak találtátok. :)

  VálaszTörlés
 4. lehet még ezt az ocsmányságot fokozni? igen. koponyás lufikkal, amikért oda vannak a gyerekek, koponya-mintás gyerek-és bébiruhákkal, amik divatosak, ezért megveszik... Épp ma egy másfél éves kisfiún láttam egy ilyet.
  A házunk mellett meg egy olyan ocsmány óriásplakát van, hogy ha arra kell mennünk, betakarom a fiaim szemét. Valami undorító zenész koncertjét hirdeti...
  Az emberek sajnos megszokják, sőt, elfogadják jópofa divatként ezt az egészet!

  pepita

  VálaszTörlés
 5. Igazad van, pepita. Sajnos sokan immunisak vagyunk- magamat is ide kell soroljam, mert a látvány nem minden esetben borzaszt vagy háborít fel. Nem tartom helyesnek a szívemben, kerülöm is, de a szemem nem állt még rá, hogy annyira zavarjon. (Persze nem a szemem irányít ebben a dologban sem.)

  Az a szomorú, hogy sajnos sok embernek fogalma sincs az ünnep a szellemi veszélyeiről, és így azt gondolják, hogy ez egy mókás amerikai szokás, ami ráadásul trendi is, ezért simán családi eseménnyé adaptálják.

  VálaszTörlés
 6. Az amerikai hivő ismerősöm épp tegnap irta, hogy halloweent a gyüliben.

  VálaszTörlés
 7. Na, ezt durvának tartom... persze tévelygés, nem szándékolt, de akkor is durva.

  VálaszTörlés
 8. Tetszik amit leirtal az unnepel kapcsolatban. Mi itt elunk Kanadaban szoval itt ezerrel tombol az unnep. Ez a sotetseg unnepe, a halal unnepe. Isten pedig az eletrol szol. Mi az eletet kell unnepeljuk.

  De mielott barkit lerohannatok es elitelnetek jo magyar szokas szerint...szeretnek par szot szolni. En nem tudom hogy az Eszter amerikai ismerose mit unnepelt az gyuleketeztben....de .... a mi gyulekezetunk is ezt a vilagi unnepet kihasznalja arra hogy elerjuk a vilagiakat.

  A mi gyulekezetunkben is van unneples.....halloween napjan. Mi harvest-nek unnepeljuk es minden evben mas temaban oltoznek be a gyerekek...tavaly valamilyen epitkezesi munkasnak oltoztek be, mert a gyulekezet epp epitkezett es ez alkalommal bemutattuk a Nehemias tortenetet ahogyan Nehemias vissza ment felepiteni az osszedolt varost. Igen is a sotetseg ejszakat unneploknek Istenrol beszeltunk es hogyan lehet ma Isten szolgalataban munkas lenni. Ez az alkalom arra jo hogy a gyerekek elhivhatjak osztalytarsaikat, akik mit sem sejtve hogy evangelium is lesz eljonnek.

  A gyermekeim evente mindeg hivnak olyan gyerekeket akik amugy sose jarnak gyulibe.

  Elleinte nagyon ellene voltam ennek az unnepnek, bezartam az ajot es lekapcsoltam a villanyt, ezzel jelezve hogy nem veszek reszt benne( amugy ez a jel hogy ne kopogjanak az ajtodon). Aztan a gyerekek az iskolaban beoltoztek kis oroszlannak, meg aranyos tuzoltonak, meg stb. Mind aranyos gyerekes dologok es elmentunk veluk cukorkat gyujteni. Aztan elkerultunk ebben a gyulekezetben ahol rajottem hogy igen is lehet amit az ordog es a Satan rosznak tervez ellene forditani.

  Ma gyerek bibliakat, irasokat rendelek es a cukorkakkal egyutt azt is osztunk.

  A gyuliben az iden "Nerd night" volt es meg volt hivva egy gyerek kereszteny komedius aki az o modjan fantasztikus modon bemutatta a gyerekeknek Isten szeretete. Tobb mint 80 gyerek volt, kb a fele nem a gyulekezet tagjai. Jo misszio lehetoseg.

  Tudni kell a valosagot......nem szabad bedolni es igen is ovatosnak kell lenni a Satan befolyasaival, nem kell reszt venni az unnepben es tamogatni......de igen is lehetunk mi a Satan ellen harcosok. Hasznaljuk ellene az o tervet. Mentsunk lelkeket es hirdessuk az ELETETT, meg a sotetseg napjat a halottak istenet unneplo napon is....hirdessuk az Urak Urat......az egyeduli Istent.

  Elnezest ha csak igy berontottam....egy masik blogrol kerultem ide, tetszett a tenyleges leirasa az unnepnek, mert tenyleg azt jelenti es tenyleg jo amit irtal....ami szolasra birt talan az hogy egy gyulit leirtok, eliteltek anelkul hogy tudnatok hogy hogyan is unnepelnek valosagban, mert ha en azt irom egy baratomnak hogy megyunk halloweent unnepelni....akkor mi igy unnepelunk...masok viszont anelkul hogy a bovebb infot tudjak.....elitelhetnek... es a gyulekezet az Isten tulajdona es amig nem tudjuk konkretan hogy hol is allnak sose beszeljunk, gondoljunk roszat.

  Meg egyszer mondom nem tudom az a gyulekezet hogy unnepelt, en nem ismerek itt senkit es nem akarok barmi jellegel barkit megbantani.

  VálaszTörlés
 9. Én azt gondolom, hogy az életet kell ünnepelnünk. A halottak alszanak és majd Isten fogja feltámasztani őket azon a bizonyos napon.
  Annak sem látom értelmét, hogy az emberek 1 évben egyszer megvásárolják rettenetes drága áron a koszorúkat (amivel a kereskedők igen jól járnak), és elmennek a temetőbe (köteleségből, őszinteségből, szokásból, mert más is elmegy, stb.)
  Azt gondolom, hogy Jézus nem híve ezeknek az ünnepeknek. Nem a halált kell ünnepelni, hanem az életet. Az úrvacsorában sem Jézus halála az ünnep, hanem a feltámadása, és hogy lehetőséget adott nekünk arra, hogy örök életünk legyen. Ez az igazi ünneplés!

  VálaszTörlés
 10. Financial Power, értem, amit leírsz, és elfogadom, hogy attól, ha egy gyüli Halloweent ünnepel, még nem kell elítélni. Nem is el, hanem meg. Az, ami nálatok is van, gondolom jó szándékból származik. De. Szerintem ez tipikusan az az ünnep, amit SEHOGYAN SEM kellene ünnepelnie az egyháznak. Minden ünneplés szól valamiről, együtt örülsz a többiekkel, velük egyet értve. A keresztények mit ünnepelnek, minek örülnek a halál ünnepén??? Jézusnak, az Élet Fejedelmének? Ez számomra erőltetett magyarázat. És ha Őneki örvendünk, akkor miért a világi halloween-szokások másolásával tesszük? A világ ünneplésének a másolása a beöltözés, és bármilyen keresztény magyarázatot találunk is, a tény az, hogy ezt az ünnepet sohasem lehet elkeresztényesíteni. Lehet, hogy evangélizáltok, az is lehet, hogy eljönnek a gyerekek, de miért teszik? Egy jót akarnak bulizni a keresztényekkel? Vagy az igazságot keresik? Azok a gyerekek, aki egyszer eljönnek, vajon eljönnek újra, amikor nincsen buli? És megtérnek később?

  Nem értek egyet a Halloween gyülis megünneplésével. Az ünnep szöges ellentétben van Jézus Krisztussal és az ÉLET-tel. Inkább el kellene különülni, mint Nehémiás idejében! A zsidók, akik akkor a falat építették, visszautasították a samáriaiak falépítő segítségét, mert azok kétszívűek voltak: mert Istennek és bálványoknak a tetszését is keresték. ELKÜLÖNÜLÉS. Szerintem elsősorban ezt kellene a keresztény családokban élő gyerekek számára követendő példaként eléjük élni. Ebben kellene előttük járnunk, hogy megértsék, hogy mi nem azt tesszük, amit a világ. Mert mi nem olyanok vagyunk, mint a világ, hiszen nem arra tartunk, mint a világ. Mi világosság fiai vagyunk, ők a sötétségé.

  Ma az egyik legnagyobb probléma keresztény körökben, hogy majdnem mindenki asszimilálódni akar. Nem akarunk másmilyenek lenni, ezért a világ jelmezét vesszük magunkra, a világ szokásait üljük. És az eredmény? Erőtelen keresztények, akik elveszítik ízüket, mint sók. Erőtelen gyülekezetek, akik képtelenek igazi hatást gyakorolni a világra, inkább a világ gyakorol hatást őrá. Ez az ár, amit fizetünk azért, mert nem értjük, hogy nem lehet kétfelé menni.

  Persze lehet, hogy a ti gyülitek nem így működik, ezt csak te tudhatod. Mindazonáltal, a Halloween-evangélizációk valós gyümölcsei a megtérők, akik követik. Sátánnak nincsen babonás félelme a mi gyülekezeteinktől. Sőt, igazi rombolást bent tud végezni.

  Olvastam erről valamit néhány napja, és teljesen egyet tudok érteni. Keresztényként egyetlen dolgunk van Halloween-nal: IMÁDKOZNI. Azokért, akik még foglyok, hogy sátán rabságából a Fiú szabadságára jussanak. Épp a mi nem-ünneplésünk, ha szeretet és beszélgetésre nyitottság hatja át beszél hangosabban, mint ha részt vennék az ünneplésben. Szerintem.

  VálaszTörlés
 11. erdna, igazad van. És egy része tényleg biznisz. A másik része meg embereknek megfelelés. Miért kellene megfelelnem annak az elvárásnak, hogy kimenjek a temetőbe egy sírt meglátogatni, amikor a reménységem ellen való az? Persze, ha lenne közeli rokonom, aki megbotránkozna bennem, hogyha nem megyek ki, akkor elképzelhető, hogy kizárólag őmiatta kimennék, hogy az ő lelkiismeretét ne botránkoztassam meg. De egyelőre ez nem áll fenn.

  VálaszTörlés
 12. Nálunk Magyarországon a helovín és a valentin napi ünneplések a marketing győzelmét jelentik a józan ész felett.
  Csak vásárolj mert ünnep van! Érezd jól magad, ez a trendi, ez a menő!

  És a birka nép költi a pénzét, ünnepel valami olyat amihez kétezer évig köze nem volt.

  A halottak napi oldalam:
  http://rockxy.extra.hu/?q=halottak+napja

  VálaszTörlés
 13. "A marketing győzelme a józan ész felett"- ez tetszik, és találó is, hiszen sokan látnak jó üzletet bizonyos termékek eladására ezekben az ünnepekben. De azért ott van a másik oldala is a történetnek: vagyis az, hogy azt hisszük, hogy muszáj részt venni, mert trendi és mert nincs elég ünnepünk, kell még egy pár amcsit is adaptálni. Ráadásul pont ezt a borzadályt, ami nem egy ártalmatlan családi összejövetel vagy ilyesmi...

  Gazdagpapa, olvastam pár cikkedet a Rockxy-n, tetszik a stílusod, ahogy írsz. Az oldalsávba betett Nicholas Viktor anyagát reklámozó link viszont nagyon nem odaillő, és engem például megakadályoz abban, hogy jó szívvel ajánljam az oldaladat másoknak. Szóval a tartalmat értékesnek találom, de a csomagolásban van kivetnivaló, ami a tartalmat így adott esetben elérhetetlenné teszi...:(

  VálaszTörlés
 14. Egy katolikus fórumon az összegyűlt társaság alaposan kitárgyalta, hogy ez a cikk tele van tárgyi tévedésekkel. A gyerekáldozat részre semmilyen írásos hivatkozást nem találtam, pedig elég sokat olvastam a kelta hagyományokról.

  Azon lehetne még elgondolkodni - szintén a katolikus fórumról származó felvetés - hogy az angolszász országokban Halloween-eznek a népek, és mégse ott konganak a templomok az ürességtől, hanem minálunk.

  Azt gondolom, nem mindegy, milyen érvekkel fejezzük ki a nemtetszésünket. Azt teljesen hiteltelen érvelésnek tartom, hogy "keresztény ember nem vehet részt ilyesmiben", hiszen az angolszász országok keresztény (protestáns) társadalmak és naná, hogy részt vesznek benne, a nemzeti és kulturális hagyományuk része, pont mint a mi busójárásunk tavasszal, és arra se mondja senki (remélem), hogy keresztény ember nehogy részt vegyen rajta.
  Azzal viszont lehet érvelni, hogy azért ne csináljuk mi magyarok, mert a SAJÁT kelet-közép-európai hagyományainktól és halotti szertartásainktól idegen, és mint ahogy mi nem exportáljuk a húsvéti locsolkodást - amire szintén nem mondjuk, hogy pogány dolog, pedig az, és azt se mondjuk, hogy keresztény ember ne vegyen részt benne - az angolszász országok teljesen eltérő hagyományai közé, ugyanúgy ragaszkodnánk a saját gyertyafényes és csendes ünneplésünkhoz az évnek ebben a szakaszában.

  De teljesen fölösleges démonizálni, főleg nem olyan cikkel, ami tele van tévedésekkel és csúsztatásokkal, és tulajdonképpen a kereszténységnek kelti rossz hírét azzal, hogy fundamentalista színekben tünteti fel.

  VálaszTörlés
 15. Felicitasz, napok óta rendetlenkedik a netünk, azért nem tudtam közzétenni a kommentet. Amit írtál, az elgondolkoztatott. Úgy érzem, hogy utána kell néznem pár dolognak, azok közül amiket fölvetettél. Hamarosan jelentkezem, lehet, hogy poszt lesz belőle, lehet, hogy marad komment, de mindenképpen fogok érdemben is reagálni.

  VálaszTörlés
 16. Köszönöm ezt a jól összeszedett anyagot. Eddig is idegenkedtem ettől az ünneptől de azt hittem, hogy ez alapvetően a Mindenszentek, tehát egy keresztény ünnep pogánnyá tétele, pogányként való megünneplése és nem pedig fordítva.
  Felicitasz
  Véleményem szerint, nem arról van szó, hogy bárki démonizálni akarna egy ártalmatlan ünnepet hanem pont arról, hogy egy démoni ünnepet akarnak megszelídíteni, fogyaszthatóvá tenni.
  Jó tudni, hogy mi a gyökere mert olyan lesz a gyümölcse is és elcsapjuk vele a hasunk.

  VálaszTörlés
 17. dreschma, velősen megfogalmaztad a lényeget. Köszönöm.

  Felicitász, nem feledkeztem meg a válaszról, hamarosan posztolok róla.

  VálaszTörlés
 18. Felicitász, végre megszületett az érdemi válasz a hozzászólásodra: két poszt is lett belőle. Ha szeretnéd elolvasni, akkor a linkjeit másold be a keresőbe:

  1. poszt:

  http://fiukahajoban.blogspot.com/2011/10/idejetmult-gondolatok-halloween-rol.html

  2. poszt:

  http://fiukahajoban.blogspot.com/2011/10/halloween-es-kereszteny-magyarorszag.html

  VálaszTörlés